Avara Scarf (Catalia Batik)
Rp 200,000
 : 250 - 500g